Latest

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Get Job Vacancy Notice, Download Syllabus and More Job Related.

गोर्खापत्रमा के छाप्न हुने, के छाप्न नहुने ?

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

More Stuff


तपाईंलाई थाहा छ ? 
१९५८ सालामा गोर्खापत्रमा के के छाप्न पाइने र के के छाप्न नपाइने भनेर कानुन बनेको थियो ।
पढ्नुहोस के के छाप्न पाइने रहेछ वा के के छाप्न नपाइने रहेछ त गोर्खापत्रमा !

नोट : यहाँ देखाइएको फाइल नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइटबाट लिएको हो र त्यसलाई कुनै परिवर्तन नगरी यहाँ पढ्न मिल्ने मात्र गराइएको हो । 


यस्को डाउनलोड लिन्क नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइट मा पाउन सकिन्छ । ADVERTISEMENT
If You are going to Post a Comment, Please keep in mind that all comments are moderated and only comments that are relevant to the post topic will published. Let's have a meaningful conversation relevant to the post topic. THANK YOU. Check privacy policy HERE .

Post a Comment

0 Comments